BIM

Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw.

Tekenaar

Technisch tekenen is het ambacht van het maken van tekeningen volgens de geldende normen en voorschriften. Technisch tekenen staat in tegenstelling tot 'vrij tekenen', dat een kunstvorm is.

3D

Het begrip driedimensionaal of 3D duidt aan dat iets drie meetkundige dimensies heeft: diepte, breedte en hoogte. Voorbeelden van driedimensionale dingen zijn een bol, een piramide of een ruimtelijk object zoals een schoenendoos.

AutoCAD

AutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld. Oorspronkelijk in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Defensie, maar sinds 1982 als commercieel product verkrijgbaar.

Inventor

Autodesk Inventor is CAD-software ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Autodesk voor het maken van digitale 3D-prototypes van producten. Met Inventor kunnen nauwkeurige 3D-modellen worden vervaardigd om producten te ontwerpen, te visualiseren en te simuleren, voordat ze geproduceerd worden.

CAD

Computer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's. Het letterwoord CAD stond oorspronkelijk voor computer-aided drafting. Nadien is dit geëvolueerd naar computer-aided design.

Randstad vacatures

Al onze 2D/3D vacatures zijn actueel, concreet, en bij bedrijven waar ons team op bezoek is geweest. Vacatures in de Randstad? Rotterdam, Den Haag, Amsterdam...

PDM / PLM software

Product Data Management systemen (ook wel PLM; Product Lifecycle Management systemen genoemd) zijn al geruime tijd op de markt. Waar dit tot voor enkele jaren geleden vooral iets was voor de grote bedrijven, zien we nu dat ook het Midden- en Kleinbedrijf PDM/PLM systemen meer gaat inzetten.