Privacybeleid

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Reset C&T B.V. u over het gebruik van uw persoonsgegevens. Het Reset C&T recruitmentplatform Cadjobs.nl richt zich op het tonen van CAD vacatures & profielen van CAD engineers en het werven van CAD Engineers.

Reset C&T  B.V. is gevestigd te Rotterdam op Schiehavenkade 430 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 23064986 (hierna: ‘Cadjobs’).

Door gebruik te maken van het Cadjobs recruitmentplatform (bijvoorbeeld door te reageren op een vacature of zich in te schrijven als werkzoekende) stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Cadjobs vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is Cadjobs de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. 


2. Het gebruik van persoonsgegevens in uw account

a. Soort persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op het Cadjobs recruitmentplatform moet u persoonlijke informatie opgeven zoals uw naam, e-mail adres, geboortedatum, en telefoonnummer.

b. Doeleinden van het gebruik

Cadjobs gebruikt de (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Diensten van het Cadjobs recruitmentplatform

De (persoons)gegevens kunnen worden gebruikt voor levering van de door u, via het Cadjobs recruitmentplatform, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:

Het per e-mail doorsturen en delen van vacatures en/of kandidaten naar familie, vrienden, en collega’s;

Het per e-mail aan u toesturen van nieuwe vacatures en/of kandidaten of wijzigingen, passend binnen het door u zelf ingestelde/opgegeven zoekprofiel;

Het verzorgen van de communicatie met Cadjobs recruiters & accountmanagers; zo kunt u bijvoorbeeld via het Cadjobs recruitmentplatform een afspraak maken/uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek of anderszins reageren op op het Cadjobs recruitmentplatform gepubliceerde vacatures en/of kandidaten;

b) Email marketing

Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Cadjobs uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief of alert-emails met daarin CAD vacatures en/of beschikbare kandidaten op het Cadjobs recruitmentplatform;

c) Klantcontact

De gegevens kunnen tevens door Cadjobs worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

 

3. Het gebruik van automatisch gegenereerde persoonsgegevens

a. Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van het Cadjobs recruitmentplatform wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt uw gebruik van het Cadjobs recruitmentplatform (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen.

b. Doeleinden van het gebruik

Cadjobs gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Onderzoek van gebruik van het Cadjobs recruitmentplatform

Cadjobs gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Cadjobs recruitmentplatform voor anoniem en statistisch onderzoek. Doel hiervan is het Cadjobs recruitmentplatform, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren. Bovendien kunnen met deze gegevens gerichter vacatures en/of profielen van beschikbare kandidaten op de het Cadjobs recruitmentplatform getoond worden. Cadjobs gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

b) Beveiliging van het Cadjobs recruitmentplatform

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van het Cadjobs recruitmentplatform te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van het Cadjobs recruitmentplatform als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.


4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Cadjobs verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van de betrokkene, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).


5. Beveiligingsmaatregelen

Cadjobs neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Cadjobs doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Cadjobs. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.


6. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op het Cadjobs recruitmentplatform en niet op andere websites waarvoor op het Cadjobs recruitmentplatform een link wordt getoond. Als u via een hyperlink op het Cadjobs recruitmentplatform terecht komt op de website van een ander, zoals een Value Added CAD software Reseller of CAD trainingsinstituut, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Cadjobs adviseert u het privacybeleid van deze websites van derden goed door te nemen.


7. Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt u contact opnemen met info@cadjobs.nl om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op het Cadjobs recruitmentplatform kosteloos in te zien. U kunt Cadjobs te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Cadjobs bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.


8. Overgang van overneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van Cadjobs kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Cadjobs u hierover tijdig via het Cadjobs recruitmentplatform informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Cadjobs richten.


9. Wijzigingen

Cadjobs behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via het Cadjobs recruitmentplatform of per e-mail bekend worden gemaakt. Cadjobs adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u een verzoek voor de verwijdering aan Cadjobs richten.

Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Cadjobs op te nemen.

Reset C&T B.V.
Schiehavenkade 430
3024 EZ Rotterdam

info@cadjobs.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 1 december 2016.